ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎ์ สาริพัฒน์

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
กระทรวงศึกษาธิการ

web counter
จำนวนผู้เข้าชม
ปรับปรุง : 2017-11-26
Untitled Document
ลำดับ เรื่อง ไฟล์ จำนวนโหลด วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
แบบบันทึกคุณลักษณะ ปีการศึกษา 2561  D.character2561.rar  92 2019-03-28
แบบบันทึกการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา 2561  rat2561.rar  66 2019-03-28
โปรแกรมประมวลผลข้อสอบปลายปี (LAS)  Promgram Las.rar  188 2019-03-15
แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2561  61.rar  422 2019-03-14
แบบบันทึกการประเมินการอ่านการเขียน ครั้งที่ 4/2561  RWEPP P.1-6 (Jan-62).xlsx  218 2019-01-29
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2561  2561-2-student (3).xlsx  113 2018-11-21
แบบบันทึกการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 3/2561  84020133.xlsx  663 2018-11-21
ปพ5_2561  pp5_2561.rar  693 2018-09-12
แบบบันทึกการอ่าน วิเคราะห์เขียน ปีการศึกษา 2560  arnkid2560.rar  837 2018-03-20
10  แบบบันทึกคุณลักษณะ ปีการศึกษา 2560  2560.rar  461 2018-03-19
11  แบบบันทึกคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560  60.rar  939 2018-03-15
12  โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง60  answerLAS60.rar  315 2018-03-12
13  แบบบันทึกคะแนนการอ่านการเขียนครั้งที่ 4 มกราคม 2561  84020133.xlsx  1032 2018-01-26
14  แก้ไขแบบบันทึกคะแนน Pre-Onet ภาษาไทย  thai_p6.xlsx  177 2018-01-04
15  แบบบันทึกผลการสอบPre-Onet  Pre-Onet60.rar  187 2017-12-27
16  แบบบันทึกคะแนนการอ่านการเขียนครั้งที่ 3 พฤศจิกายน 2560  84020133.xlsm  252 2017-11-27
17  ทะเบียนนักเรียน 1/60  2560-1-student.xlsx  274 2017-08-24
18  บันทึกการอ่านการเขียนครั้งที่2 (31สิงหาคม2560)  84020133.xlsx  1102 2017-08-22
19  รายชื่อนักเรียนได้รับการคัดกรองยากจน 1/60  poor2560.pdf  224 2017-08-16
20  แบบบันทึกการอ่านการเขียนครั้งที่1(23มิถุนายน2560)  84020133_1.xlsx  294 2017-06-23
21  แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2560  pp5_2560.rar  950 2017-06-14
22  รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560  2560.xlsx  439 2017-06-09
23  ตัวอย่างโครงการปี60  exampleproject60.docx  443 2017-05-18
24  น้ำหนักส่วนสูง 1_2559  1_2559 health.xlsx  274 2017-03-28
25  น้ำหนักส่วนสูง 2_2559  2559-2-health.xlsx  285 2017-03-27
26  แบบบันทึกอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ 2559  arnkid2559.rar  425 2017-03-18
27  แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2559  kunnaluk2559.rar  386 2017-03-17
28  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2559  59.rar  443 2017-03-17
29  las p2  LAS p2.xlsx  172 2017-03-13
30  ผลการสอบLAS 59  LAS maleaw59.rar  188 2017-03-09
31  แบบบันทึกคะแนน LAS59 ป5  p5.xlsx  303 2017-02-27
32  แบบบันทึกคะแนน LAS59 ป4  p4.xlsx  391 2017-02-27
33  แบบบันทึกคะแนน LAS59 ป2  p2.xlsx  252 2017-02-27
34  รายชื่อนักเรียนยากจน 2_2559  poor.xlsx  218 2017-01-05
35  แบบบันทึกคะแนน Pre-NT59  Pre-NT59.xlsx  241 2016-12-28
36  แบบบันทึกคะแนนสอบ pre-onet59  pre-onet59.xlsx  280 2016-12-26
37  แบบบันทึกการประเมินการอ่านออกเขียนได้ 3_2559  reading3.xlsx  326 2016-11-22
38  แบบบันทึกคะแนนการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1  1084640336_1.xlsx  307 2016-09-27
39  ข้อสอบและเฉลย O-net58  ONET_P6.rar  416 2016-07-07
40  รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาสปีการศึกษา2559  occasion.xlsx  518 2016-06-22
41  ทะเบียนนักเรียนปีการศึกษา2559  student2559.xlsx  389 2016-06-22
42  แบบบันทึกการประเมินการอ่านออกเขียนได้1_2559  reading1.xlsx  378 2016-06-20
43  น้ำหนักส่วนสูง1_2559  weight height1_2559.xlsx  312 2016-06-16
44  ปพ5 ปีการศึกษา 2559  pp5_2559.rar  611 2016-06-10
45  รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2559  2559.xlsx  486 2016-06-10
46  ระบบคลังข้อสอบ  stroe.xlsx  567 2015-12-14
47  รายชื่อนักเรียนขาดแคลน  occasion.xlsx  607 2015-07-07
 

 
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
หมู่ที่ 3, ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 84250
โทรศัพท์:077 399 117