ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎ์ สาริพัฒน์

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
กระทรวงศึกษาธิการ

web counter
จำนวนผู้เข้าชม
ปรับปรุง : 2017-11-26
Untitled Document
ลำดับ เรื่อง ไฟล์ จำนวนโหลด วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
แบบบันทึกการประเมินการอ่านการเขียน ครั้งที่ 4/2561  RWEPP P.1-6 (Jan-62).xlsx  99 2019-01-29
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2561  2561-2-student (3).xlsx  78 2018-11-21
แบบบันทึกการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 3/2561  84020133.xlsx  583 2018-11-21
ปพ5_2561  pp5_2561.rar  427 2018-09-12
แบบบันทึกการอ่าน วิเคราะห์เขียน ปีการศึกษา 2560  arnkid2560.rar  754 2018-03-20
แบบบันทึกคุณลักษณะ ปีการศึกษา 2560  2560.rar  390 2018-03-19
แบบบันทึกคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560  60.rar  736 2018-03-15
โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง60  answerLAS60.rar  244 2018-03-12
แบบบันทึกคะแนนการอ่านการเขียนครั้งที่ 4 มกราคม 2561  84020133.xlsx  952 2018-01-26
10  แก้ไขแบบบันทึกคะแนน Pre-Onet ภาษาไทย  thai_p6.xlsx  156 2018-01-04
11  แบบบันทึกผลการสอบPre-Onet  Pre-Onet60.rar  170 2017-12-27
12  แบบบันทึกคะแนนการอ่านการเขียนครั้งที่ 3 พฤศจิกายน 2560  84020133.xlsm  232 2017-11-27
13  ทะเบียนนักเรียน 1/60  2560-1-student.xlsx  240 2017-08-24
14  บันทึกการอ่านการเขียนครั้งที่2 (31สิงหาคม2560)  84020133.xlsx  1022 2017-08-22
15  รายชื่อนักเรียนได้รับการคัดกรองยากจน 1/60  poor2560.pdf  205 2017-08-16
16  แบบบันทึกการอ่านการเขียนครั้งที่1(23มิถุนายน2560)  84020133_1.xlsx  263 2017-06-23
17  แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2560  pp5_2560.rar  847 2017-06-14
18  รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560  2560.xlsx  396 2017-06-09
19  ตัวอย่างโครงการปี60  exampleproject60.docx  379 2017-05-18
20  น้ำหนักส่วนสูง 1_2559  1_2559 health.xlsx  239 2017-03-28
21  น้ำหนักส่วนสูง 2_2559  2559-2-health.xlsx  243 2017-03-27
22  แบบบันทึกอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ 2559  arnkid2559.rar  359 2017-03-18
23  แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2559  kunnaluk2559.rar  319 2017-03-17
24  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2559  59.rar  359 2017-03-17
25  las p2  LAS p2.xlsx  156 2017-03-13
26  ผลการสอบLAS 59  LAS maleaw59.rar  161 2017-03-09
27  แบบบันทึกคะแนน LAS59 ป5  p5.xlsx  256 2017-02-27
28  แบบบันทึกคะแนน LAS59 ป4  p4.xlsx  344 2017-02-27
29  แบบบันทึกคะแนน LAS59 ป2  p2.xlsx  221 2017-02-27
30  รายชื่อนักเรียนยากจน 2_2559  poor.xlsx  197 2017-01-05
31  แบบบันทึกคะแนน Pre-NT59  Pre-NT59.xlsx  219 2016-12-28
32  แบบบันทึกคะแนนสอบ pre-onet59  pre-onet59.xlsx  258 2016-12-26
33  แบบบันทึกการประเมินการอ่านออกเขียนได้ 3_2559  reading3.xlsx  292 2016-11-22
34  แบบบันทึกคะแนนการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1  1084640336_1.xlsx  267 2016-09-27
35  ข้อสอบและเฉลย O-net58  ONET_P6.rar  399 2016-07-07
36  รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาสปีการศึกษา2559  occasion.xlsx  452 2016-06-22
37  ทะเบียนนักเรียนปีการศึกษา2559  student2559.xlsx  354 2016-06-22
38  แบบบันทึกการประเมินการอ่านออกเขียนได้1_2559  reading1.xlsx  336 2016-06-20
39  น้ำหนักส่วนสูง1_2559  weight height1_2559.xlsx  279 2016-06-16
40  ปพ5 ปีการศึกษา 2559  pp5_2559.rar  540 2016-06-10
41  รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2559  2559.xlsx  447 2016-06-10
42  ระบบคลังข้อสอบ  stroe.xlsx  502 2015-12-14
43  รายชื่อนักเรียนขาดแคลน  occasion.xlsx  541 2015-07-07
 

 
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
หมู่ที่ 3, ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 84250
โทรศัพท์:077 399 117