ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎ์ สาริพัฒน์

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
กระทรวงศึกษาธิการ

web counter
จำนวนผู้เข้าชม
ปรับปรุง : 2017-11-26
Untitled Document
ลำดับ เรื่อง ไฟล์ จำนวนโหลด วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2561  2561-2-student (3).xlsx  45 2018-11-21
แบบบันทึกการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 3/2561  84020133.xlsx  276 2018-11-21
ปพ5_2561  pp5_2561.rar  323 2018-09-12
แบบบันทึกการอ่าน วิเคราะห์เขียน ปีการศึกษา 2560  arnkid2560.rar  654 2018-03-20
แบบบันทึกคุณลักษณะ ปีการศึกษา 2560  2560.rar  326 2018-03-19
แบบบันทึกคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560  60.rar  653 2018-03-15
โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง60  answerLAS60.rar  211 2018-03-12
แบบบันทึกคะแนนการอ่านการเขียนครั้งที่ 4 มกราคม 2561  84020133.xlsx  645 2018-01-26
แก้ไขแบบบันทึกคะแนน Pre-Onet ภาษาไทย  thai_p6.xlsx  121 2018-01-04
10  แบบบันทึกผลการสอบPre-Onet  Pre-Onet60.rar  143 2017-12-27
11  แบบบันทึกคะแนนการอ่านการเขียนครั้งที่ 3 พฤศจิกายน 2560  84020133.xlsm  193 2017-11-27
12  ทะเบียนนักเรียน 1/60  2560-1-student.xlsx  205 2017-08-24
13  บันทึกการอ่านการเขียนครั้งที่2 (31สิงหาคม2560)  84020133.xlsx  715 2017-08-22
14  รายชื่อนักเรียนได้รับการคัดกรองยากจน 1/60  poor2560.pdf  178 2017-08-16
15  แบบบันทึกการอ่านการเขียนครั้งที่1(23มิถุนายน2560)  84020133_1.xlsx  223 2017-06-23
16  แบบ ปพ5 ปีการศึกษา 2560  pp5_2560.rar  787 2017-06-14
17  รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560  2560.xlsx  354 2017-06-09
18  ตัวอย่างโครงการปี60  exampleproject60.docx  323 2017-05-18
19  น้ำหนักส่วนสูง 1_2559  1_2559 health.xlsx  207 2017-03-28
20  น้ำหนักส่วนสูง 2_2559  2559-2-health.xlsx  193 2017-03-27
21  แบบบันทึกอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ 2559  arnkid2559.rar  305 2017-03-18
22  แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2559  kunnaluk2559.rar  262 2017-03-17
23  แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2559  59.rar  314 2017-03-17
24  las p2  LAS p2.xlsx  136 2017-03-13
25  ผลการสอบLAS 59  LAS maleaw59.rar  145 2017-03-09
26  แบบบันทึกคะแนน LAS59 ป5  p5.xlsx  224 2017-02-27
27  แบบบันทึกคะแนน LAS59 ป4  p4.xlsx  290 2017-02-27
28  แบบบันทึกคะแนน LAS59 ป2  p2.xlsx  190 2017-02-27
29  รายชื่อนักเรียนยากจน 2_2559  poor.xlsx  167 2017-01-05
30  แบบบันทึกคะแนน Pre-NT59  Pre-NT59.xlsx  184 2016-12-28
31  แบบบันทึกคะแนนสอบ pre-onet59  pre-onet59.xlsx  224 2016-12-26
32  แบบบันทึกการประเมินการอ่านออกเขียนได้ 3_2559  reading3.xlsx  237 2016-11-22
33  แบบบันทึกคะแนนการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1  1084640336_1.xlsx  214 2016-09-27
34  ข้อสอบและเฉลย O-net58  ONET_P6.rar  349 2016-07-07
35  รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาสปีการศึกษา2559  occasion.xlsx  378 2016-06-22
36  ทะเบียนนักเรียนปีการศึกษา2559  student2559.xlsx  302 2016-06-22
37  แบบบันทึกการประเมินการอ่านออกเขียนได้1_2559  reading1.xlsx  283 2016-06-20
38  น้ำหนักส่วนสูง1_2559  weight height1_2559.xlsx  254 2016-06-16
39  ปพ5 ปีการศึกษา 2559  pp5_2559.rar  494 2016-06-10
40  รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2559  2559.xlsx  400 2016-06-10
41  ระบบคลังข้อสอบ  stroe.xlsx  429 2015-12-14
42  รายชื่อนักเรียนขาดแคลน  occasion.xlsx  467 2015-07-07
 

 
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
หมู่ที่ 3, ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 84250
โทรศัพท์:077 399 117