ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎ์ สาริพัฒน์

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
กระทรวงศึกษาธิการ

web counter
จำนวนผู้เข้าชม
ปรับปรุง : 2017-11-26
Untitled Document
ประวัติโรงเรียน  [2015-05-18]

ข้อมูลทั่วไป

 

            โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว    ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ตำบลพังกาญจน์  อำเภอพนม 

จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์  ๘๔๒๕๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒    โทรศัพท์ ๐๗๗ - ๓๙๙๑๑๗  โทรสาร ๐๗๗ - ๓๙๙๑๑๗ 

e-mail:maleaw@gmail.comwebsite :  www.maleaw.com

            ปัจจุบัน เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ เนื้อที่ ๖๗ไร่

เขตพื้นที่บริการจำนวน ๓  หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ ๑ ตำบลพนม  หมู่ ๓ และ  หมู่ ๔ ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  

 

แผนผังโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว

 

  

 

 
 
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
หมู่ที่ 3, ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 84250
โทรศัพท์:077 399 117