ว่าที่ ร.ต. รังสฤษฎ์ สาริพัฒน์

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
กระทรวงศึกษาธิการ

web counter
จำนวนผู้เข้าชม
ปรับปรุง : 2017-11-26
Untitled Document
เขตพื้นที่บริการ  [2015-07-08]
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว

หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 พนม พนม สุราษฎร์ธานี
2 พนม พนม สุราษฎร์ธานี
3 พนม พนม สุราษฎร์ธานี
13 พนม พนม สุราษฎร์ธานี
1 พังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี
2 พังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี
3 พังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี
4 พังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี
5 พังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี 
 
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
หมู่ที่ 3, ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 84250
โทรศัพท์:077 399 117